Přehled našich kurzů a seminářů

Název
Efektivní využití mikroskopie při výuce

Tento seminář provede účastníky komplexní problematikou využívání mikroskopie ve výuce hravou a praktickou formou.

Grafické programovací nástroje pro děti – seznamte se

Již v roce 2007 se v rámci RVP pro gymnázia objevila oblast „Algoritmizace úloh“, která obsahuje pojmy jako: algoritmus, zápis algoritmu a úvod do programování. V dnešní době se stále více zdůrazňuje tzv.

Hybridní a on-line výuka efektivně

Aktuální vývoj situace v souvislosti s pandemií „covid“ nám v průběhu roku 2020 ukázal, že systém výuky se může prakticky ze dne na den drasticky změnit. Namísto klasické prezenční výuky jsme byli nuceni testovat hned několik scénářů, kdy žáci zůstávají fyzicky doma a výuka probíhá v tzv.

Internet věcí (IoT) – seznamte se

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením

Jak dosáhnout barevné věrnosti při fotografování, na monitoru a při tisku (základy správy barev – color managementu)

Svět kolem nás je barevný, a tak si barvy jistě zaslouží trochu více naší pozornosti.

MS Office365 a Google Suite – seznamte se

Aktuálně je ve školním prostředí velice důležitá týmová spolupráce, kterou přímo podporují webová on-line řešení, jako jsou například Google Suite a MS Office365. Právě tato řešení integrují řadu aplikací, které jdou výrazně nad rámec klasických „kancelářských balíků“.

MS Teams ve výuce – seznamte se

Existuje celá řada prostředků podporujících hybridní a on-line výuku. Některá z nich obsahují řadu různých funkčních modulů a jsou velmi komplexní. To s sebou přináší na jedné straně téměř neomezené možnosti, ale na druhé straně je zvládnutí takového systému časově velmi náročné.

Netradiční experimenty ve výuce přírodních věd I

Přírodní vědy jsou vědami experimentálními, tedy jejich základem je experiment neboli pokus. Pod záplavou digitálních technologií někdy zapomínáme, že i jednoduchý „pokus“ může žáky oslovit a odpovídajícím způsobem jim odkrýt zajímavé přírodní zákonitosti a skutečnosti.

Netradiční experimenty ve výuce přírodních věd II

Přírodní vědy jsou vědami experimentálními, tedy jejich základem je experiment neboli pokus. Pod záplavou digitálních technologií někdy zapomínáme, že i jednoduchý „pokus“ může žáky oslovit a odpovídajícím způsobem jim odkrýt zajímavé přírodní zákonitosti a skutečnosti.

Ozobot ve výuce

Jedním z velice populárních vzdělávacích robotů je Ozobot. Ozobot může být pro učitele výbornou pomůckou, která má potenciál komplexně rozvíjet žáky, a to napříč věkovými kategoriemi.

Stránky

Přihlásit se k odběru Přehled našich kurzů a seminářů