Kontakty

Nabídku vzdělávacích aktivit na portálu www.InteractiveLearning.cz zajišťuje
Tomáš Feltl – TFSoft
se skupinou nadšených lektorů (učitelů) pro ostatní nadšené učitele :-).

Kontakt pro objednání vzdělávací akce
Tomáš Feltl
info@tfsoft.cz
mobil.: +420 774 403 995
www.tfsoft.cz

Akreditace

Všechny naše vzdělávací akce byly do roku 2024 akreditovány v rámci systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na základě nových pravidel (novelizace zákona č. 563/2004 Sb.) spadají veškeré naše programy pod programy průběžného vzdělávání, kterými si pedagogičtí pracovníci obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci, a které se již nadále neakreditují.

Vzdělávací instituce Tomáš Feltl – TFSoft je akreditována pod č.j.: MSMT-2067/2021-1 (PDF), MSMT-44447/2014-1 (PDF).

Akreditace akcí: MSMT-40176/2020-4-1035 (PDF)
Akreditace akcí: MSMT-6550/2018-2-376 (PDF)
Akreditace akcí: MSMT-27946/2017-2-1203 (PDF)

Přehled našich akreditovaných vzdělávacích akcí můžete zobrazit také přímo v systému DVPP MŠMT.