Netradiční experimenty ve výuce přírodních věd II

Přírodní vědy jsou vědami experimentálními, tedy jejich základem je experiment neboli pokus. Pod záplavou digitálních technologií někdy zapomínáme, že i jednoduchý „pokus“ může žáky oslovit a odpovídajícím způsobem jim odkrýt zajímavé přírodní zákonitosti a skutečnosti. Pokus je přitom ideální pro různé přístupy k výuce přírodních věd (heuristické metody, projektové vyučování a další). Nesmíme zapomínat ani na významnou motivační roli přírodovědných experimentů, obzvláště pak těch chemických, fyzikálních a biologických. Zmiňovaná „netradičnost“ experimentů je někdy dána samotným experimentem (např. příprava a vlastnosti světélkujících krystalů), jindy netradičním přístupem k provedení obecně známého experimentu (např. zachycení obrazu na papír a jeho následné vyvolání). Na rozdíl od vzdělávacího programu Netradiční experimenty ve výuce přírodních věd I se v rámci tohoto semináře zaměřujeme především na fenomén světla. Tyto dva vzdělávací programy na sebe přímo nenavazují a je možné absolvovat je zcela nezávisle.

Seminář provede účastníky řadou zajímavých „netradičních“ experimentů, které jsou vhodné pro vlastní realizaci žáky (žákovské experimenty), ale také jako demonstrační (učitelské experimenty). Seminář je určen především těm, kteří mají zájem své žáky zaujmout a zprostředkovat jim různé přírodní zákonitosti novým, netradičním způsobem. Experimenty jsou voleny tak, aby byla v maximální možné míře zohledněna bezpečnost práce žáků (s ohledem na stupeň školy).

Podle požadavků účastníků je možné seminář více zaměřit na určitý stupeň školy, případně preferovat určitý předmět.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
4 890 Kč
Chemie a světlo

V rámci kurzu je zařazena práce se soupravou Chemie a světlo. Ta je primárně určena učitelům, kteří chtějí nadchnout žáky netradičními pokusy (luminiscence, fotochemie, ...), nad kterými se tají dech.

Více o soupravách Chemie a světlo:
ECONOMY
STANDARD
PROFESSIONAL

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.