Jak dosáhnout barevné věrnosti při fotografování, na monitoru a při tisku (základy správy barev – color managementu)

Svět kolem nás je barevný, a tak si barvy jistě zaslouží trochu více naší pozornosti. Zvlášť pokud se vám někdy stalo, že jste chtěli dosáhnout určité barevnosti (třeba u fotografie) a ono to na monitoru vypadalo úplně jinak než na papíře po vytištění a při promítnutí pomocí dataprojektoru zase jinak. Možná se vám také stalo, že jste se s žáky v hodině nemohli dohodnout na popisu barvy. To, co jste viděli jako zelenou, nějaký žák stále označoval za červenou…

Problematika barev je skutečně hodně široké téma. V našem semináři se pokusíme proniknout do problematiky tzv. správy barev (color managementu). K tomu budeme potřebovat pochopit, jak barvy objektivně popisujeme a jak potom na určitém zařízení (např. na tiskárně, na monitoru, projektorem atd.) barvy reprodukujeme. A to už jsme jen krůček od toho, co se nazývá profilování a kalibrace.

Seminář je vhodný pro všechny zájemce, především pak jako volné pokračování seminářů s tematikou fotografie a digitální grafiky.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-103

Typ akce: 
prezenční seminář
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu činí celková cena 15 000 Kč.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.