Netradiční experimenty ve výuce přírodních věd I

Přírodní vědy jsou vědami experimentálními, tedy jejich základem je experiment neboli pokus. Pod záplavou digitálních technologií někdy zapomínáme, že i jednoduchý „pokus“ může žáky oslovit a odpovídajícím způsobem jim odkrýt zajímavé přírodní zákonitosti a skutečnosti. Pokus je přitom ideální pro různé přístupy k výuce přírodních věd (heuristické metody, projektové vyučování a další). Nesmíme zapomínat ani na významnou motivační roli přírodovědných experimentů, obzvláště pak těch chemických, fyzikálních a biologických. Na rozdíl od našich seminářů věnovaných výuce přírodních věd s využitím digitálních technologií se zde budeme zabývat převážně experimenty, jejichž provedení a vyhodnocení žádnou moderní techniku primárně nevyžaduje. Zmiňovaná „netradičnost“ experimentů je někdy dána samotným experimentem (např. příprava a vlastnosti polymerních gelů), jindy netradičním přístupem k provedení obecně známého experimentu (např. rostliny z „alchymistovy zahrádky“).

Tento seminář provede účastníky řadou zajímavých „netradičních“ experimentů, které jsou vhodné pro vlastní realizaci žáky (žákovské experimenty), ale také jako demonstrační (učitelské experimenty). Seminář je určen především těm, kteří mají zájem své žáky zaujmout a zprostředkovat jim různé přírodní zákonitosti novým, často netradičním způsobem. Experimenty jsou voleny tak, aby byla v maximální možné míře zohledněna bezpečnost práce žáků (s ohledem na stupeň školy).

Podle požadavků účastníků je možné seminář více zaměřit na určitý stupeň školy, případně preferovat určitý předmět.

Volně navazující vzdělávací program Netradiční experimenty ve výuce přírodních věd II je zaměřen především na fenomén světla. Tyto dva vzdělávací programy na sebe přímo nenavazují a je možné absolvovat je zcela nezávisle.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
3 550 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu činí celková cena 20 000 Kč.

Chemie a světlo

V rámci kurzu může být na žádost účastníků zařazena práce se soupravou Chemie a světlo. Ta je primárně určena učitelům, kteří chtějí nadchnout žáky netradičními pokusy (luminiscence, fotochemie, ...), nad kterými se tají dech.

Více o soupravách Chemie a světlo:
ECONOMY
STANDARD
PROFESSIONAL

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.