seznamte se

MS Teams ve výuce – seznamte se

Existuje celá řada prostředků podporujících hybridní a on-line výuku. Některá z nich obsahují řadu různých funkčních modulů a jsou velmi komplexní. To s sebou přináší na jedné straně téměř neomezené možnosti, ale na druhé straně je zvládnutí takového systému časově velmi náročné. Někteří učitelé tak, namísto využívání tohoto typu výuky, skončí již ve fázi, kdy jim systém přijde složitý, těžko pochopitelný a problematicky ovladatelný. S příchodem MS Teams pro školy se situace na poli těchto řešení výrazně zjednodušila.

Učebna Google Classroom – seznamte se

Existuje celá řada e-learningových on-line řešení. Některá z nich obsahují řadu různých funkčních modulů a jsou velmi komplexní. To s sebou přináší na jedné straně téměř neomezené možnosti, ale na druhé straně je zvládnutí takového systému časově velmi náročné. Někteří učitelé tak namísto experimentování s e-learningem, např. v podobě blended learningu, skončí již ve fázi, kdy jim e-learningový systém přijde složitý, těžko pochopitelný a problematicky ovladatelný. S příchodem Google Classroom se situace na poli e-learningových řešení výrazně zjednodušila.

MS Office365 a Google Suite – seznamte se

Aktuálně je ve školním prostředí velice důležitá týmová spolupráce, kterou přímo podporují webová on-line řešení, jako jsou například Google Suite a MS Office365. Právě tato řešení integrují řadu aplikací, které jdou výrazně nad rámec klasických „kancelářských balíků“. Přitom řada zde dostupných „funkcí“ je pro učitele velice zajímavá a může mu zjednodušit každodenní práci (příprava, plánování, sdílení materiálů, spolupráce na dokumentech, neustálá dostupnost napříč platformami…). Seminář je možné zaměřit více na jedno z uvedených řešení (MS vs. Google) na základě požadavků účastníků.

Internet věcí (IoT) – seznamte se

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.

Robotické a konstrukční stavebnice – seznamte se

Robotické a konstrukční stavebnice mohou přinést do výuky zcela nové prvky, které dětem doslova „učarují“. Mezi nejznámější u nás patří např. LEGO Mindstorms, (nově také LEGO SPIKE), VEX IQ, Fischertechnik, Makeblock). Možnosti zařazení těchto stavebnic do výuky jsou téměř neomezené. A není to jen nějaké „hraní si s Legem“. Jde o podstatně širší tematiku, která všeobecně rozvíjí logické myšlení, podporuje systematický přístup i technické dovednosti a vede k týmové spolupráci při řešení konkrétních problémů.

Grafické programovací nástroje pro děti – seznamte se

Již v roce 2007 se v rámci RVP pro gymnázia objevila oblast „Algoritmizace úloh“, která obsahuje pojmy jako: algoritmus, zápis algoritmu a úvod do programování. V dnešní době se stále více zdůrazňuje tzv. „informatické myšlení“, které má přinést žákům především schopnosti efektivního řešení problémů. Tento seminář je zaměřen na problematiku výuky výše uvedených témat s využitím moderních výukových prostředků, které se zaměřují především na nenásilné podnícení zájmu žáků poutavou formou (např. od návrhu hry až po distribuci vlastní funkční hry pro mobilní telefon).

Chytré vzdělávací „hračky“ ve škole – seznamte se

Polytechnické vzdělávání v našem školství značně „pokulhává“ za současnými možnostmi. Přitom dobře víme, že aktuálním trendem je stále větší důraz na přirozené využívání nejrůznějších moderních technologií přímo ve výuce a současně na přesahy mezi jednotlivými předměty. S chytrými „hračkami“ můžeme ve výuce postupovat nejen v duchu konceptu STEM/STEAM, rozvíjet projektovou a badatelskou výuku, ale nenásilně vzdělávat žáky také v oblasti informatického myšlení.

STEM/STREAM výuka – seznamte se

Zkratka STEM se v souvislosti s výukou vyskytuje stále častěji. Dokonce je ve variantách STEAM (ta je nejčastější), či STREAM. Ve všech případech jde o nový vzdělávací koncept, který spojuje hned několik oborů a předmětů do konzistentního celku. Ve zkratce jsou ukryty přírodní vědy (Science), technologie (Technology), technika/konstruování (Engineering) a matematika (Mathematics). Varianta STEAM obsahuje navíc umělecký aspekt (Art).

Arduino – seznamte se (programování, robotika a měřicí systémy trochu jinak)

S větší podporou technického vzdělávání se na naše školy začaly postupně dostávat různé robotické stavebnice. Robotické stavebnice jsou výborným univerzálním výukovým prostředkem, který rozvíjí myšlení i kreativitu žáků. Jejich nasazení má ale i svá úskalí. Jedná se především o problém vysoké ceny takovýchto stavebnic. Tím je prakticky znemožněno, aby si stavebnici pořídili žáci domů (s výjimkou těch z movitějších rodin) a jsou tak odkázáni pouze na hodiny ve škole.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - seznamte se