STEM/STREAM výuka – seznamte se

Zkratka STEM se v souvislosti s výukou vyskytuje stále častěji. Dokonce je ve variantách STEAM (ta je nejčastější), či STREAM. Ve všech případech jde o nový vzdělávací koncept, který spojuje hned několik oborů a předmětů do konzistentního celku. Ve zkratce jsou ukryty přírodní vědy (Science), technologie (Technology), technika/konstruování (Engineering) a matematika (Mathematics). Varianta STEAM obsahuje navíc umělecký aspekt (Art). Zastánci rozšíření zkratky o písmenko R na STREAM zdůrazňují, že nezbytnou součástí vzdělání je také gramotnost, která je chápána jako základ pro kritické myšlení a kreativitu. Písmeno R (Reading = čtení) zde potom zastupuje čtení a psaní.

Vzdělávací koncept STREAM více odpovídá nejen současnému přístupu k výzkumu a vývoji, ale také reflektuje požadavky na znalosti a dovednosti na trhu práce v souvislosti s tzv. Průmyslem 4.0 – robotizace a digitalizace (či dokonce Průmyslem 5.0). Pro náš český vzdělávací systém představuje STREAM poměrně zásadní změnu v nahlížení na jednotlivé předměty jako je fyzika, přírodopis, chemie, matematika, informační a komunikační technologie, pracovní činnosti – změna pojetí vzdělávání v těchto předmětech je skutečně zásadní. V průběhu semináře se účastníci seznámí s tím, jak může STREAM výuka probíhat, jaké pomůcky jsou k tomu vhodné a jaké materiály jsou nám učitelům dostupné. Ukážeme si, že začít se STREAM výukou je možné po i malých krůčcích v našich oddělených předmětech (jako jsou přírodopis/biologie, chemie, fyzika, zeměpis/geografie, matematika, informatika, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova a další). STREAM totiž zdaleka není jen o přírodovědných předmětech a informatice, ale především o propojování různých oborů. Komplexní pohled přitom zastřešují moderní technologie, jako jsou např. měřicí systémy, 3D tisk, 3D skenování, chytré telefony s vhodnými aplikacemi, automaty, roboti, … V rámci STREAM projektu tak můžeme snadno propojit historické téma (např. stavební slohy a jejich typické prvky) s uměleckým aspektem (např. krása portálů gotických, románských a barokních), geografickou lokací (např. významné architektonické památky na našem území), fyzikálním tématem (např. jednoduché konstrukce, jejich stabilita a pevnost – oblouk, klenba, portál), chemickým tématem (např. stavební materiály napříč dějinami, jejich chemické složení a odolnost, kyselé deště a poškozování památek), tématem biologickým (např. živé organizmy zobrazované v rámci architektury určitého historického období) a tématem hudebním (které může vyústit v 3D tisk funkčních hudebních nástrojů používaných v dotčeném historickém období). Tento přístup je možné v různých obměnách aplikovat na všechny věkové kategorie žáků.

Tento seminář je součástí našeho nového cyklu „Seznamte se“. Jde o semináře, které se zaměřují na přehledné seznámení s určitou problematikou, a to tak, abychom poskytli aktuální a pro učitele užitečné informace, a přitom nezahltili přílišnými podrobnostmi. Seminář je vhodný pro začátečníky.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu účastníky z jedné školy poskytujeme slevu 25 %.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.