Robotické a konstrukční stavebnice – seznamte se

Robotické a konstrukční stavebnice mohou přinést do výuky zcela nové prvky, které dětem doslova „učarují“. Mezi nejznámější u nás patří např. LEGO Mindstorms, (nově také LEGO SPIKE), VEX IQ, Fischertechnik, Makeblock). Možnosti zařazení těchto stavebnic do výuky jsou téměř neomezené. A není to jen nějaké „hraní si s Legem“. Jde o podstatně širší tematiku, která všeobecně rozvíjí logické myšlení, podporuje systematický přístup i technické dovednosti a vede k týmové spolupráci při řešení konkrétních problémů. Vzhledem k tomu, že se roboti staví ze stavebnice, procvičuje se nejen jemná motorika, ale také trpělivost, prostorová představivost a práce s různými návody (porozumění textu, obrázkům, grafům atd.). Samozřejmě jde stále „skrytě“ také o matematiku a fyziku (často ale i o ostatní přírodní vědy). V neposlední řadě pak děti získají konkrétní představu o programování. S robotickou stavebnící můžeme ve výuce postupovat v duchu konceptu STEM/STEAM, rozvíjet projektovou a badatelskou výuku a vzdělávat žáky v oblasti informatického myšlení.

Cílem tohoto semináře je především praktické seznámení s nabídkou a možnostmi robotických stavebnic dostupných na našem trhu tak, aby si účastník mohl následně vybrat takovou stavebnici, která bude jeho zaměření a požadavkům ve výuce nejlépe vyhovovat. Seminář je ideální pro ty, kteří zatím na škole nemají robotické stavebnice k dispozici a plánují jejich pořízení nebo se s problematikou chtějí pouze seznámit. Představíme si několik různých robotických stavebnic. Ukážeme si jejich typické složení, konstrukční možnosti a možnosti programování v různých nástrojích (vizuálních i textových). Rozebereme si specifika jednotlivých stavebnic vzhledem k různým věkovým skupinám a zkusíme si také něco postavit a rozpohybovat. Na tento úvodní seznamovací seminář se dá volně navázat některým ze seminářů, které se již věnují konkrétní robotické stavebnici a jejímu využití ve výuce.

Tento seminář je součástí našeho nového cyklu „Seznamte se“. Jde o semináře, které se zaměřují na přehledné seznámení s určitou problematikou, a to tak, abychom poskytli aktuální a pro učitele užitečné informace, a přitom nezahltili přílišnými podrobnostmi. Seminář je vhodný pro začátečníky.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu účastníky z jedné školy poskytujeme slevu 25 %.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.