Digitální technologie ve výuce přírodních věd – seznamte se

Digitální technologie přináší do škol stále více možností. Učitel tak dostává do rukou prostředky, které mohou výukový proces zásadním způsobem ovlivnit, a to v dobrém slova smyslu. Přírodní vědy jsou ideální oblastí, kde se mohou moderní technologie uplatnit. Aby to ovšem bylo možné, musí se učitelé nejen dobře orientovat v celé škále různých učebních pomůcek, ale také tyto pomůcky ovládat. Teprve dalším logickým krokem je začlenění digitálních technologií do výuky konkrétního předmětu. Tento seminář je, na rozdíl od vzdělávacího programu Badatelská výuka se školním měřicím systémem – seznamte se a navazujících kurzů (Výuka biologie se školním měřicím systémem, Výuka fyziky se školním měřicím systémem, Výuka chemie se školním měřicím systémemVýuka zeměpisu se školním měřicím systémem), zaměřen především na základní přehled digitálních technologií vhodných pro začlenění do výuky přírodních věd. Typicky se jedná o chytré mobilní telefony, tablety, interaktivní projektory, interaktivní tabulestoly, odpovědní systémy, kamerydigitální mikroskopy, laboratorní měřicí systémy a další. Seminář je zaměřen teoreticky s řadou praktických ukázek, ve kterých se účastníci na konkrétních výukových situacích seznámí s výběrem digitálních technologií s důrazem na mezipředmětové vztahy.

Tento seminář je součástí našeho nového cyklu „Seznamte se“. Jde o semináře, které se zaměřují na přehledné seznámení s určitou problematikou, a to tak, abychom poskytli aktuální a pro učitele užitečné informace, a přitom nezahltili přílišnými podrobnostmi. Seminář je vhodný pro začátečníky.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu účastníky z jedné školy poskytujeme slevu 25 %.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.