Badatelská výuka se školním měřicím systémem – seznamte se

Školní měřicí systémy nejsou stále na našich školách rozšířeny tak, jak by si to zasloužily. Hlavním důvodem je malá informovanost pedagogů ohledně aktuální nabídky těchto systémů na našem trhu, dále pak představa o jejich možnostech a nakonec způsob zařazení do výuky a vlastní využití ve výuce. Tento kurz se systematicky věnuje nejen prvním děma jmenovaným tématům, tj. získání představy o nabídce měřicích systémů na našem trhu a seznámení s možnostmi měřicích systémů, ale věnuje se také obecným zásadám využívání měřicích systémů ve výuce. Zde se ukazuje, že jedním z nejpřínosnějších přístupů je koncept tzv. „badatelské výuky“ – a právě na badatelskou výuku se také zaměříme. V rámci probíraných témat se účastníci seznámí také se zkratkou STEM/STEAM/STREAM (věda – technika – (čtení) – konstruování – (umění) – matematika), která představuje další progresivní a v zahraničí stále více používaný přístup k výuce některých „oborů“ a „oblastí“.

Tento seminář si neklade za cíl naučit účastníky pracovat s jednotlivými „přístroji“ (dataloggery, čidly, …) v konkrétních předmětech či napříč předměty. Na toto základní školení navazují volitelné rozšiřující kurzy, ve kterých se již zabýváme efektivním využitím měřicích systémů při výuce konkrétního předmětu i přesahem „napříč“ předměty.

Tento seminář je součástí našeho nového cyklu „Seznamte se“. Jde o semináře, které se zaměřují na přehledné seznámení s určitou problematikou, a to tak, abychom poskytli aktuální a pro učitele užitečné informace, a přitom nezahltili přílišnými podrobnostmi. Seminář je vhodný pro začátečníky.

Na tento seminář navazují kurzy zaměřené především na zvládnutí integrace měřicích systémů do výuky konkrétního přírodovědného předmětu: Výuka biologie se školním měřicím systémem, Výuka fyziky se školním měřicím systémem, Výuka chemie se školním měřicím systémemVýuka zeměpisu se školním měřicím systémem.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu účastníky z jedné školy poskytujeme slevu 25 %.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.