3D tisk jako nástroj učitele

3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie přináší skutečně netušené možnosti, a to i v rámci výuky na všech typech a úrovních škol. Nejde přitom jen o zařazení 3D tisku jako další technologie v rámci výuky IVT. 3D tisk je nástroj, který využijeme prakticky ve všech předmětech počínaje výrobou různých modelů jako fyzikálních výukových pomůcek a konče výrobou prototypů bot či šperků v rámci výtvarné výchovy nebo návrhem a výrobou prototypu nového hudebního nástroje v hudební výchově. Pro žáky je to zcela nový přístup, jak své nápady, ať už jsou z jakéhokoli oboru, převést do podoby konkrétního zkušebního prototypu. Abychom se mohli 3D tisku věnovat a smysluplně ho na školách využívat, musíme mít o této technologii a jejích možnostech dobrý přehled. A právě takovýto přehled přináší náš základní kurz „3D tisk jako nástroj učitele“, na který je možné následně navázat pokročilým kurzem „3D modelování a 3D tisk“.

V rámci našeho semináře se nejdříve účastníci seznámí s technologií 3D tisku, její historií a současnými možnostmi. Ukážeme si, jaké 3D tiskové řešení je vhodné pro školy (z pohledu bezpečnosti práce, finanční náročnosti, náročnosti na údržbu atd.). Ve druhé části se budeme věnovat konkrétnímu využití 3D tisku ve školním prostředí. Ukážeme si (a vyzkoušíme) řadu různých 3D výtisků a zjistíme, jak mohou být prospěšné nejen ve výuce. Na závěr zjistíme, kde na internetu hledat hotové 3D modely použitelné pro tisk výukových pomůcek a jak takový model upravit pomocí on-line nástrojů k „obrazu svému“ (zvětšit, zmenšit, přidat logo školy ap.). Součástí semináře jsou tedy i základy 3D modelování pro úplné začátečníky.

V průběhu semináře bude k dispozici také 3D tiskárma, na které si vytiskneme ukázkový 3D model.

Pokud se již v technologii 3D tisku orientujete, máte svoji 3D tiskárnu a zajímá vás především 3D modelování a příprava dat k 3D tisku („slicing“), doporučujeme vám volně navazující seminář pro pokročilé: 3D modelování a 3D tisk.

Akreditováno pod č.: MSMT–27946/2017–2–1203

 

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu činí celková cena 15 000 Kč.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.