3D modelování a 3D tisk pro pokročilé

3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie přináší skutečně netušené možnosti, a to i v rámci výuky na všech typech a úrovních škol. Nejde přitom jen o zařazení 3D tisku jako další technologie v rámci výuky IVT. 3D tisk je nástroj, který využijeme prakticky ve všech předmětech počínaje výrobou různých modelů jako fyzikálních výukových pomůcek a konče výrobou prototypů bot či šperků v rámci výtvarné výchovy nebo návrhem a výrobou prototypu nového hudebního nástroje v hudební výchově. Pro žáky je to zcela nový přístup, jak své nápady, ať už jsou z jakéhokoli oboru, převést do podoby konkrétního zkušebního prototypu.

V rámci tohoto našeho kurzu se budeme věnovat 3D modelování v CAD aplikaci DesignSpark Mechanical, která je k dispozici zcela zdarma, a to i pro komerční účely, což dává šikovným žákům možnost potenciálního „přivýdělku“. (Design Spark Mechanical je odvozen od komerčního řešení ANSYS Spaceclaim, čímž je zajištěno případné využití získaných dovedností také v profesionální konstrukční CAD aplikaci.) Na praktických úlohách si detailně projdeme jednotlivé funkce a ukážeme si řadu postupů, kterými se dá dospět k požadovanému výsledku. Zaměříme se také na specifika návrhu 3D modelu v souvislosti s použitou tiskovou technologíí a parametry konkrétní 3D tiskárny. Poté se budeme věnovat tomu, jaké kroky je třeba absolvovat k dosažení optimálních vlastností výtisku prototypu či funkčního dílu z navrženého 3D modelu, a to z pohledu dosažení přesných rozměrů, celkového vzhledu a pevnosti. V průběhu kurzu si některé modely na 3D tiskárně vytiskneme. Součástí kurzu jsou také dvě užitečné sady 3D tištěných objektů s pracovními listy, které mohou účastníci následně uplatnit při výuce problematiky 3D modelování a 3D tisku na své škole ve svých hodinách. Jedná se o sadu e-Mole č. 4 - FDM/FFF 3D tisk - tipy a triky při tvorbě 3D modelů a sadu e-Mole č. 3 - FDM/FFF 3D tisk - příprava tiskových dat (slicing).

Tento kurz je určen všem, kdo chtějí zdokonalit své dovednosti v oblasti 3D modelování a 3D tisku, i těm, kteří chtějí přejít z nástrojů „dětského“ 3D modelování na „dospělý“ CAD systém (např. přechod z online Tinkercadu).

Upozornění: Tento seminář není určen úplným začátečníkům. Pokud s 3D tiskem začínáte, doporučujeme seminář 3D tisk jako nástroj učitele nebo 3D modelování a 3D tisk – seznamte se. V případě, že si nejste jisti, zda je pro vás seminář vhodný, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám požadavky na účastníky upřesníme.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
16 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
5 080 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu účastníky z jedné školy poskytujeme slevu 25 %.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.