3D modelování a 3D tisk

3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie přináší skutečně netušené možnosti, a to i v rámci výuky na všech typech a úrovních škol. Nejde přitom jen o zařazení 3D tisku jako další technologie v rámci výuky IVT. 3D tisk je nástroj, který využijeme prakticky ve všech předmětech počínaje výrobou různých modelů jako fyzikálních výukových pomůcek a konče výrobou prototypů bot či šperků v rámci výtvarné výchovy nebo návrhem a výrobou prototypu nového hudebního nástroje v hudební výchově. Pro žáky je to zcela nový přístup jak své nápady, ať už jsou z jakéhokoli oboru, převést do podoby konkrétního zkušebního prototypu.

V rámci našeho semináře se nejdříve naučíte základy 3D modelování v aplikaci, která je vhodná ke generování dat pro 3D tisk. Ukážeme si také, jaké zásady je dobré dodržovat v případě, že 3D tisk je naší finální „výrobní technologií“ (což ve školním postředí často je). Poté se budeme věnovat tomu, jaké kroky je třeba absolvovat ke kýženému 3D výtisku navrženého modelu. To obnáší především posouzení, jaké problémy tisk našeho objektu potenciálně přináší a samozřejmě návrh jejich řešení. Dotkneme se také problematiky programů, které slouží k přípravě 3D tiskových dat (tzv. SLICERY). Naučíme se rozumět jejich terminologii a používat funkce, které zásadním způsobem proces 3D tisku ovlivňují. Nakonec si předvedeme ukázku 3D tisku na reálné 3D tiskárně.

Upozornění: Tento seminář není určen úplným začátečníkům. Pokud s 3D tiskem začínáte, doporučujeme seminář 3D tisk jako nástroj učitele. V případě, že si nejste jisti, zda je pro vás seminář vhodný, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám požadavky na účastníky upřesníme.

Akreditováno pod č.: MSMT-6550/2018-2-376

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu činí celková cena 15 000 Kč.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.