3D tisk ve STEAM výuce

Zkratka STEM se v souvislosti s výukou vyskytuje stále častěji. Dokonce je ve variantách STEAM (ta je nejčastější), či STREAM. Ve všech případech jde o nový vzdělávací koncept, který spojuje hned několik oborů a předmětů do konzistentního celku. Ve zkratce jsou ukryty přírodní vědy (Science), technologie (Technology), technika/konstruování (Engineering) a matematika (Mathematics). Varianta STEAM obsahuje navíc umělecký aspekt (Art). Zastánci rozšíření zkratky o písmenko R na STREAM zdůrazňují, že nezbytnou součástí vzdělání je také gramotnost, která je chápána jako základ pro kritické myšlení a kreativitu. Písmeno R (Reading = čtení) zde potom zastupuje čtení a psaní.

Jednou z technologií, která se pro použití v rámci STEAM přímo nabízí, je 3D tisk. V průběhu kurzu se účastníci seznámí se zdroji (3D modely, STEAM lekce/projekty s 3D modely), které jsou volně či za úplatu k dispozici na internetu. Vyzkoušíme si, jak taková STEAM lekce s využitím 3D tisku probíhá a jaká jsou její úskalí. Projdeme si, co musí na začátku zvládnout učitel, co žáci a jaké lekce je vhodné zařadit na úvod pro vlastní seznámení s technologií 3D tisku. Ukážeme si, jaké kroky je třeba projít při plánování STEAM lekce integrující 3D tisk. Každý účastník si také navrhne základ vlastního STEAM projektu, ve kterém bude využito 3D tisku. Tento kurz volně navazuje na seminář STEM/STREAM výuka – seznamte se a seminář 3D tisk jako nástroj učitele – seznamte se.

Tento kurz je určený pro uživatele, kteří mají určité zkušenosti s 3D tiskem a současně mají povědomí o STEAM výuce. Hlavní náplní kurzu jsou praktické STEAM projekty, které si účastníci vyzkouší jak v roli učitele, tak v roli žáka. V tomto kurzu se nebudeme věnovat teorii související s 3D tiskem a se STEAM výukou, tato problematika je probrána právě v seminářích STEM/STREAM výuka – seznamte se3D tisk jako nástroj učitele – seznamte se.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční kurz
Délka: 
16 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
4 790 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu účastníky z jedné školy poskytujeme slevu 25 %.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.