Rozmanitost přírody II – proměny přírody během roku

Co se děje v přírodě při cyklické střídání ročních období, jaké jsou jeho příčiny a důsledky, pochopí žáci, zejména ti na 1. stupni základní školy, mnohem lépe, je-li teoretický výklad zpestřen a doplněn různými experimenty. Ale ne každý pedagog, který na 1. stupni základní školy vyučuje, má v oblasti přírodních věd natolik hluboké znalosti, aby mohl žákům takovéto experimentování dostatěčně často umožňovat a současně je uměl správným způsobem interpretovat.

Tento vzdělávací program byl sestaven na základě několikaleté zkušenosti s praktickými přírodovědnými programy pro žáky prvního stupně ZŠ a jejich učitele, a to jako reakce na požadavky učitelů, kteří se těchto programů opakovaně účastnili. Program je určen učitelům na 1. stupni základní školy, kteří si chtějí prohloubit své odborné znalosti a seznámit se s řadou jednoduchých experimentů a netradičních výukových pomůcek (zhotovených z běžných předmětů nebo např. pomocí metody 3D tisku), které učitelům i žákům nové poznatky názorně přiblíží.

V průběhu semináře se nejprve podíváme na netradiční způsoby znázornění Země v kontextu vesmíru a sluneční soustavy a na objasnění příčin střídání ročních období. Zde si názorně projdeme nejnovější poznatky o planetách sluneční soustavy i samotné Zemi. Využijeme k tomu různé pomůcky, včetně 3D tištěných modelů. Poté se zaměříme na konkrétní změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, na jejich příčiny a důsledky. Zmíníme se ale také o počasí a podnebí. Jako příklad můžeme uvést nově objevené nečekané adaptace živých organizmů na extrémní podmíny, podivné reakce rostlin na světlo nebo na napadení škůdcem a dokonce různé nečekané způsoby chemické komunikace mezi rostlinami a živočichy. Nakonec se zaměříme na důsledky střídání ročních období pro člověka a na rizika v přírodě spojená s ročními obdobími, sezónními činnostmi i s mimořádnými událostmi a na ochranu před nimi. Budeme se ovšem věnovat také aktuálním poznatkům v souvislosti s globálními změnami, vzájemnému působení člověka a prostředí, ve kterém žije, odpadovému hospodářství nebo získávání tzv. „čisté“ energie ap.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu účastníky z jedné školy poskytujeme slevu 25 %.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.