Rozmanitost přírody I — propojenost živé a neživé přírody

Těsnému propojení živé přírody s přírodou neživou prozumí žáci, zejména ti na 1. stupni základní školy, mnohem lépe, je-li teoretický výklad zpestřen a doplněn různými experimenty. Ale ne každý pedagog, který na 1. stupni základní školy vyučuje, má v oblasti přírodních věd natolik hluboké znalosti, aby mohl žákům takovéto experimentování dostatěčně často umožňovat a současně je uměl správným způsobem interpretovat.

Tento vzdělávací program byl sestaven na základě několikaleté zkušenosti s praktickými přírodovědnými programy pro žáky prvního stupně ZŠ a jejich učitele, a to jako reakce na požadavky učitelů, kteří se těchto programů opakovaně účastnili. Program je určen učitelům na 1. stupni základní školy, kteří si chtějí prohloubit své odborné znalosti a seznámit se s řadou jednoduchých experimentů a netradičních výukových pomůcek (zhotovených z běžných předmětů nebo např. pomocí metody 3D tisku), které učitelům i žákům nové poznatky názorně přiblíží.

Nové objevy v oblasti spletitých vazeb mezi živou a neživou přírodou často boří starší zažité názory na fungování světa kolem nás. V průběhu semináře se budeme nejprve věnovat látkám, jejich vlastnostem a skupenství i magnetickému a gravitačnímu poli. Pomocí jednoduchých experimentů si ukážeme, jak podivuhodně se některé látky mohou chovat. Poté se zaměříme na základní podmínky života na Zemi — na vodu, vzduch, půdu, světlo a teplo. I zde je řada nových poznatků, které si zaslouží naši pozornost. Za všechny jmenujme např. různé strategie živočichů a rostlin odolávat mrazu nebo třeba schopnosti žít bez kyslíku, snášet vysoké teploty či velké tlaky. Na závěr se soustředíme také na některé nerosty a horniny. Ukážeme si také některá experimentální měření, která můžeme poměrně snadno realizovat i s žáky prvního stupně základní školy a obohatit tak jejich pohled nejen na základní fyzikální veličiny, ale také třeba fotosyntézu, dýchání ap.

Akreditováno pod č.: MSMT-6550/2018-2-376

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu činí celková cena 15 000 Kč.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.