Rozmanitost přírody I – propojenost živé a neživé přírody

Těsnému propojení živé přírody s přírodou neživou prozumí žáci, zejména ti na 1. stupni základní školy, mnohem lépe, je-li teoretický výklad zpestřen a doplněn různými experimenty. Ale ne každý pedagog, který na 1. stupni základní školy vyučuje, má v oblasti přírodních věd natolik hluboké znalosti, aby mohl žákům takovéto experimentování dostatěčně často umožňovat a současně je uměl správným způsobem interpretovat.

Tento vzdělávací program byl sestaven na základě několikaleté zkušenosti s praktickými přírodovědnými programy pro žáky prvního stupně ZŠ a jejich učitele, a to jako reakce na požadavky učitelů, kteří se těchto programů opakovaně účastnili. Program je určen učitelům na 1. stupni základní školy, kteří si chtějí prohloubit své odborné znalosti a seznámit se s řadou jednoduchých experimentů a netradičních výukových pomůcek (zhotovených z běžných předmětů nebo např. pomocí metody 3D tisku), které učitelům i žákům nové poznatky názorně přiblíží.

Nové objevy v oblasti spletitých vazeb mezi živou a neživou přírodou často boří starší zažité názory na fungování světa kolem nás. V průběhu semináře se budeme nejprve věnovat látkám, jejich vlastnostem a skupenství i magnetickému a gravitačnímu poli. Pomocí jednoduchých experimentů si ukážeme, jak podivuhodně se některé látky mohou chovat (např. magnetické kapaliny, kevlarová vlákna, samočistící nanomateriálové povrchy ap.). Poté se zaměříme na základní podmínky života na Zemi — na vodu, vzduch, půdu, světlo a teplo. I zde je řada nových poznatků, které si zaslouží naši pozornost. Za všechny jmenujme např. různé strategie živočichů a rostlin odolávat mrazu nebo podivuhodné schopnosti žít bez kyslíku, snášet vysoké teploty či velké tlaky. Na závěr se soustředíme také na některé nerosty a horniny a ukážeme si různé možnosti měření některých zajímavých veličin. I pohled na vznik, složení a strukturu některých hornin a minerálů se mění. S tím pak úzce souvisí i získávání a zpracování různých průmyslově důležitých nerostných surovin, které se následně promítá např. do oblati elektrotechniky a elektroniky. A právě díky elektrotechnice můžeme snadno realizovat řadu zajímavých experimentálních měření i s žáky prvního stupně základní školy a obohatit tak jejich pohled nejen na základní fyzikální veličiny, ale také třeba na fotosyntézu, dýchání ap.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu účastníky z jedné školy poskytujeme slevu 25 %.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.