Člověk a jeho zdraví – lidské tělo známé i neznámé

Stavbu a funkci lidského těla pochopí žáci, zejména ti na 1. stupni základní školy, mnohem lépe, je-li teoretický výklad zpestřen a doplněn různými experimenty. Ale ne každý pedagog, který na 1. stupni základní školy vyučuje, má v oblasti přírodních věd natolik hluboké znalosti, aby mohl žákům takovéto experimentování dostatěčně často umožňovat a současně je uměl správným způsobem interpretovat.

Tento vzdělávací program byl sestaven na základě několikaleté zkušenosti s praktickými přírodovědnými programy pro žáky prvního stupně ZŠ a jejich učitele, a to jako reakce na požadavky učitelů, kteří se těchto programů opakovaně účastnili. Program je určen učitelům na 1. stupni základní školy, kteří si chtějí prohloubit své odborné znalosti v oblasti stavby a funkce lidského těla a seznámit se s řadou jednoduchých experimentů a netradičních výukových pomůcek (zhotovených z běžných předmětů nebo např. pomocí metody 3D tisku), které učitelům i žákům nové poznatky názorně přiblíží.

V průběhu semináře se budeme nejprve věnovat stavbě a funkci jednotlivých orgánových soustav člověka a jejich porovnání s jinými živočichy. I když by se mohlo na první pohled zdát, že jde o obecně známou problematiku, i zde je celá řada nových poznatků, za kterými stojí nejčastěji takové obory, jako např. molekulární biologie, molekulární genetika a biochemie, ale také nové objevy, které přinesl rozvoj mikroskopických technik (elektronová, konfokální atd.) a rozvoj metod studia molekulární struktury (např. 3D NMR). Zamyslíme se nad různými potřebami a způsoby chování člověka i živočichů i nad jinakostí a jejím vnímáním a prožíváním. Naší pozornosti neuniknou ani nejběžnější parazité, symbionti a původci nemocí. Podíváme se i na výsledky nedávných odhalení, které staví do nových souvislostí naše chování a určité specifické parazitické organizmy, jakým je třeba toxoplazma. V závěru se zaměříme na otázku zdraví a jeho přiměřené ochrany. Právě v této oblasti dochází ve světle aktuálních výzkumů k celé řadě zásadních změn, o kterých je dobré nejen vědět, ale také je umět kriticky posoudit.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu účastníky z jedné školy poskytujeme slevu 25 %.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.