Začínáme s robotickou stavebnicí LEGO Education SPIKE

Technické a přírodovědné vzdělávání v našem školství značně „pokulhává“ za současnými možnostmi a trendy. Již mnoho let jsme kritizováni právě za malou podporu nových trendů v přírodních vědách a technických oborech. Naštěstí se tato situace pomalu mění. Nové výukové prostředky tak mohou přinést do výuky zcela nové prvky, které dětem doslova „učarují“. Jedním z takových výukových prostředků je robotická stavebnice LEGO Education SPIKE Prime. Možnosti zařazení této stavebnice do výuky jsou téměř neomezené. A není to jen nějaké „hraní si s Legem“. Jde o podstatně širší tematiku, která všeobecně rozvíjí logické myšlení, podporuje systematický přístup i technické dovednosti a vede k týmové spolupráci při řešení konkrétních problémů. Vzhledem k tomu, že se roboti staví ze stavebnice, procvičuje se nejen jemná motorika, ale také trpělivost, prostorová představivost a práce s různými návody (porozumění textu, obrázkům, grafům atd.). Samozřejmě jde stále „skrytě“ také o matematiku a fyziku (často ale i o ostatní přírodní vědy). V neposlední řadě pak děti získají konkrétní představu o programování. S robotickou stavebnící můžeme ve výuce postupovat v duchu konceptu STEM/STEAM, rozvíjet projektovou a badatelskou výuku a vzdělávat žáky v oblasti informatického myšlení.

Tento kurz je zaměřený na podrobné a praktické seznámení se stavebnicí LEGO Education SPIKE Prime. Součástí je řada ukázek využití stavebnice v rámci výuky, včetně ukázek s důrazem na mezipředmětové vztahy. V průběhu kurzu budou účastníci také samostatně řešit několik soutěžních úkolů.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční kurz
Délka: 
16 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
4 790 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu činí celková cena 30 000 Kč.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.