Stavba, provoz a údržba 3D tiskárny

Vzhledem k nebývalému nástupu cenově dostupných řešení 3D tisku je jen otázkou, kdy se začnou 3D tiskovými technologiemi vybavovat běžné školy. Zásadní otázkou ovšem je, jakou tiskovou technologii pořídit. Jaké řešení je vhodné pro školu? Jednou z možností je pořízení proprietárního řešení, které je obdobné jako při pořízení klasické běžné „papírové“ tiskové technologie. Co to znamená? Můžeme si to přiblížit příkladem, který dobře známe — tj. zakoupíme např. inkoustovou tiskárnu od firmy Epson. Po patřičném počtu výtisků jsme nuceni zakoupit nové tiskové náplně Epson (pokud nechceme přijít o záruku, nebudeme pořizovat náplně třetích stran), dále pak nové tiskové hlavy Epson či další spotřební materiál Epson. Pokud se něco s tiskárnou stane, zavoláme technika se specializací na tiskárny Epson. Velice podobné to bude v případě 3D tiskárny.

U 3D tiskárny máme však i jinou možnost. Můžeme využít Open hardware projektu (obdoba Open source software) RepRap a celou tiskárnu si sami postavit z celkem běžně dostupných a poměrně levných komponent. Kompletní servis tiskárny si pak zvládneme zajistit sami. Nemusíme se přitom vázat na jednoho dodavatele tiskových médií, můžeme více experimentovat. V případě poruchy ji dokážeme snadno identifikovat a také odstranit. Tyto kompetence pak zvládneme přenést i na naše žáky. A to nejsou zdaleka všechny výhody, které RepRap projekt přináší.

Myslíme si, že druhá možnost — RepRap — je pro školu lepší právě vzhledem k jejím vzdělávacím účelům. Pokud si tiskárnu sami postavíme, pochopíme fungování technologie 3D tisku mnohem více do hloubky a budeme žákům schopni předat podstatně více i z hlediska potenciální stavby další tiskárny. Dokážeme žákům přiblížit, jak funguje firmware tiskárny — vždyť jsme si jeho zdrojový kód v rámci stavby přímo upravovali. Budeme detailně znát, jak probíhá kalibrace tiskárny i úskalí, na která při tom můžeme narazit. Můžeme tiskárnu dále vyvíjet a zdokonalovat, a tím se s žáky nakonec zapojit do RepRap projektu s novou variantou 3D tiskárny!

V rámci našeho třídenního semináře aktuálně nabízíme pouze stavbu RepRap 3D tiskárny Průša I3. Součástí semináře je vedle vlastní stavby 3D tiskárny a základního zaškolení práce s 3D tiskárnou také rozšířené zaškolení v problematice přípravy modelů k 3D tisku (problematika přípravy tiskových dat), ukázky využití 3D tisku ve škole a příklady integrace 3D tisku do vzdělávacího plánu školy.

V rámci našeho třídenního semináře si účastníci postaví a odvezou variantu RepRap Delta 3D tiskárny Molestock (informační leták, více technických informací získáte na stránce věnované tiskárně Molestock), která je naším týmem speciálně navržena pro školní provoz. Její konstrukce je nejen dostatečně robustní, ale také univerzální. Tiskárna je totiž obecný Delta robot s výměnnými hlavami na magnetickém nosiči. Jednou hlavou je právě 3D tisková hlava. Místo ní se ale dá snadno umístit třeba frézovací hlava nebo laserová gravírovací hlava. Samozřejmě, že si se svými žáky můžete navrhnout i svoji speciální hlavu s jinou funkcí. Vedle 3D tiskové hlavy si v rámci semináře postavíte a odvezete ještě speciální hlavu pro kreslení perem/tužkou. Hlavní role Molestocku ve školním prostředí je tedy především funkce výukového experimentálního zařízení pro různé pokusy žáků, nikoli jen funkce 3D tiskárny.

V případě zájmu si s námi, po vzájemné dohodě, můžete postavit i jinou RepRap 3D tiskárnu než Molestock. To je vhodné především v situaci, kdy si chcete pořídit 3D tiskárnu, která bude v jednom kuse tisknout a nebude primárně sloužit žákům jako výukové zařízení pro různé experimenty (např. seznámení s CNC zařízeními, psaní gcode instrukcí a kreslení tužkou, vyřezávání samolepek, seznámení s aplikačním využití Arduina, návrh vlastních efektorových hlav, ladění různých parametrů firmware apod.).

Poznámka: V rámci dílny je možná stavba maximálně dvou 3D tiskáren. Jeden stavební tým může být složen ze dvou až třech osob. Uvedený účastnický poplatek se v tomto případě vztahuje na celou akci bez ohledu na počet zúčastněných osob.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
24 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
1-5
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
33 990 Kč

Cena zahrnuje účastnický poplatek za jeden stavební tým (max. 5 účastníků) a jednu stavebnici 3D tiskárny.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.