Prezentace ve výuce poutavě a efektivně

S potřebou „prezentovat“ se dnes setká skoro každý, a to nejen ve škole. Výuka v této oblasti se ale často redukuje pouze na zvládnutí práce s prezentačním programem, a to není dobře. Příprava jakékoli prezentace se totiž skládá ze čtyř základních kroků a všechny jsou stejně důležité. Přitom práce s programem, ve kterém prezentaci připravíme, je až v pomyslné polovině cesty k úspěšné prezentaci. Prvním krokem je úvodní rozvaha a stanovení cílů celé prezentace. Ve druhém kroku jde především o volbu prezentačních prostředků a tvorbu osnovy budoucí prezentace. Teprve ve třetím kroku se dostáváme k práci s prezentačním programem. Čtvrtým, závěrečným, krokem je nácvik prezentace s důrazem na praktické prezentační dovednosti a rétoriku.

Tento kurz provede účastníky nejen celým procesem tvorby prezentace, ale také jejím finálním odprezentováním. Kurz je určen především těm, kteří již mají s tvorbou prezentací jistou zkušenost a chtěli by se v této oblasti zdokonalit. (Podle požadavků účastníků je možné seminář zaměřit na libovolný softwarový nástroj, např.: MS PowerPoint, Oo Impress, ACTIV Studio, SMART Notebook a další.)

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční kurz
Délka: 
16 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
Účastnický poplatek: 
4 790 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu účastníky z jedné školy poskytujeme slevu 25 %.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.