Digitální technologie ve výuce přírodních věd

Digitální technologie přináší do škol stále více možností. Učitel tak dostává do rukou prostředky, které mohou výukový proces zásadním způsobem ovlivnit, a to v dobrém slova smyslu. Přírodní vědy jsou ideální oblastí, kde se mohou moderní technologie uplatnit. Aby to ovšem bylo možné, musí se učitelé nejen dobře orientovat v celé škále různých učebních pomůcek, ale také tyto pomůcky ovládat. Teprve dalším logickým krokem je začlenění digitálních technologií do výuky konkrétního předmětu. Tento seminář je, na rozdíl od akce Výuka přírodních věd se školním laboratorním systémem a navazujících předmětových kurzů, zaměřen především na základní přehled digitálních technologií vhodných pro začlenění do výuky přírodních věd. Typicky se jedná o chytré mobilní telefony, tablety, interaktivní projektory, interaktivní tabulestoly, odpovědní systémy, kamery a digitální mikroskopy, laboratorní měřicí systémy. Seminář je zaměřen teoreticky s řadou praktických ukázek. Následuje praktická dílna, kde se účastníci prakticky na konkrétních výukových situacích seznámí s výběrem digit. technologií s důrazem na mezipředmětové vztahy.

Akreditováno pod č.: MSMT–27946/2017–2–1203

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu činí celková cena 15 000 Kč.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.